รีวิว Tree of Savior แนะนำอาชีพ Cleric

อาชีพ Cleric (Rank1)
Type : Support
Difficulty : Normal
Cleric รักษาและป้องกันพันธมิตรด้วยการขอพรจากเทพธิดา และโจมตีสร้างความเสียหายต่อศัตรู

Master ของอาชีพ Cleric >> Cleric Master: Rozaliia
การเยียวยาและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นคือภารกิจของเหล่า Cleric คุณจะเพิกเฉยได้อย่างไรหากพวกเขาเรียกหาความช่วยเหลือจากตัวแทนของเทพธิดา คุณจะสามารถเปลี่ยน Rank 2 ได้เมื่อ Class Level 15

Attributes : อาชีพ Cleric
คำอธิบาย Attributes : Attributes คือ การเสริมความสามารถของสกิลต่างๆ ให้มีความแข็งแกร่งและรุนแรงมากขึ้น