วิธีเพิ่ม Team Storage

• Storage คืออะไร
– คลังไว้ฝาก-ถอนสิ่งของ ไม่สามารถฝาก silver ได้หากไม่มี Token
• สถานที่ตั้งของ NPC


(NPC นี้ประจำอยู่ในทุกๆเมือง ให้สังเกตที่ icon เอา ในภาพคือเมือง Klaipeda)

• Team Storage คืออะไร
– เป็นระบบคลังที่เชื่อมกับทุกตัวละครใน team ของเรา โดยสามารถฝาก-ถอน item

 

 

•หากต้องการเพิ่ม Team Storage มี collection พิเศษที่จะทำการเพิ่มจำนวนช่องของ team storage ด้วย โดยจะเพิ่มทั้งหมด 11 ช่อง

 

1.Collection : Bug Hater +2

ตำแหน่งที่อยู่ของ Location

Item ที่ใส่ใน Collection

Veris Gloves Recipe : Wendigo (Overlong Bridge Valley)
Veris Boots Recipe : Ticen (Akmens Ridge)
Veris Pants Recipe : Lepusbunny Assassin (Gytis Settlement Area)
Veris Tunic Recipe : Lepusbunny Assassin (Gytis Settlement Area)

 

2.Collection What is Falchion +2

 

ตำแหน่งที่อยู่ของ Location

Item ที่ใส่ใน Collection

Silver Falchion Recipe : Cronewt Poison Needler (Guards Graveyard)
Golden Falchion Recipe : Tontulia (Zachariel Crossroads)
Aras Falchion Recipe : Hanaming (West Siauliai Woods)

3.Collection Love for Foreign Land +2

 

ตำแหน่งที่อยู่ของ Location

Item ที่ใส่ใน Collection

Grima Gloves Recipe : Lichenclops (Ramstis Ridge)
Grima Boots Recipe : Lichenclops (Ramstis Ridge)
Grima Pants Recipe : Earth Wood Goblin (Royal Mausoleums Workers Lodge)
Grima Robe Recipe : Earth Apparition (Royal Mausoleums Constructors Chapel)

 

4.Collection Beginner Weapon +3

ตำแหน่งที่อยู่ของ Location

Item ที่ใส่ใน Collection

Item ทั้งหมดในนี้ Drop จาก world boss [Bearkaras, Clymen, Rajatoad, Werewolf, Yoazolem] โอกาศ Drop 10%

ยกเว้น : Partisan Recipe Drop จาก  [Achat, Cursed Devilglove, Magburk, Moa, Necroventer, Reaverpede, Unicorn]

Kris Recipe: Cronewt Hogman Warrior (Rukas P lateau), Meduja (Bladelight Basin)
Caliburn Recipe : Hogma Fighter (Rukas Plateau)
Rune Rod Recipe : Temple Slave Mage (Tiltas Valley), Terra Imp (Bladelight Basin)
Geometry Staff Recipe: Earth Bushspider (Royal Mausoleum Workers Lodge)
Gulail Recipe : Hogma Archer (Tiltas Valley)
Catapult Recipe : Pink Chupaluka (Gytis Settlement Area)
Maul Recipe: Orange Sakmoli(Gytis Settlement Area)
Spontoon Recipe : Sawpent (Absenta Reservoir), Lauzinute (Tiltas Valley)
Partisan Recipe : White Pino (Tenant’s Farm)

 

5.Collection Beginner Armor +2

ตำแหน่งที่อยู่ของ Location

Item ที่ใส่ใน Collection

Kabra Boots Recipe : Crystal Spider (Crystal Mines 3F)
Crimson Leather Armor Recipe : Big Red Kepa (Miners’ Village)
Carpenter Gloves Recipe : Jukopus (Miners’ Village)

 

ติดตามข้อมูลใหม่ๆได้ที่

https://www.facebook.com/gameplayinth