เจาะข้อมูลปืนพก P18C อย่างละเอียดว่าทำไมถึงดีขนาดนี้