ผู้เล่น 50 คนรวมใจกันยิงกระทะอันเดียวเพื่อทดสอบว่ากระทะจะทนได้ขนาดไหน