รวมท่า Animations ของ Pubg ที่จะเข้ามาใหม่ใน Patch หน้า