7 วิธีเอาตัวรอด สาส์นจากผู้สร้าง

7 วิธีเอาตัวรอด สารจากผู้สร้าง

คลิประหว่างการสัมภาษณ์

Credit : http://www.businessinsider.com/playerunkowns-battlegrounds-7-tips-from-playerunknown-himself-2017-5